Datas: Formación a través da aula virtual do Ceesg do 3 ao 31 de outubro 2023. Sesións de videoconferencia: 7, 14 e 28 de outubro de 10:00 a 13:00

+ 1h de titoría individualizada para cada alumna/o a convir coa docente.

Duración do curso: 25 horas de formación certificada (10 horas de titorías + 15 de traballo persoal).

Modalidade: Online.

Lugar: Na aula virtual do Ceesg.

Persoas destinatarias: Educadoras e Educadores Sociais.

Cota de matriculación: 50€ para Colexiadas e Amigas do Ceesg, así como de calquer Colexio profesional adscrito ao CGCEES e 80€ para non colexiadas/os.

Inscricións: Na páxina web do Ceesg. Inscricións_Adolescencia_Vulnerable

Data límite inscricións: 25 de setembro.